call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
ĐỐI TÁC ĐĂNG KÝ

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

ĐỐI TÁC My Account

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

Nạp tiền

Tại Swiss Markets, chúng tôi đã cộng tác với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hàng đầu và an toàn nhằm cho phép khách hàng nạp tiền sử dụng phương thức thuận tiện nhất cho họ. Số tiền nạp tối thiểu được yêu cầu để bắt đầu giao dịch là 200 USD đối với Tài khoản STP Truyền thống và Tài khoản STP có Chênh lệch thô của chúng tôi.

An toàn cho tiền của khách hàng là điều vô cùng quan trọng với Swiss Markets. Chúng tôi đã xây dựng cổng thông tin khách hàng được cá nhân hóa và tiên tiến để giúp khách hàng xử lý một cách linh hoạt và thoải mái các giao dịch nạp tiền và rút tiền an toàn từ một nguồn duy nhất.

TÙY CHỌN THANH TOÁN CƠ QUAN QUẢN LÝ Đồng tiền PHÍ/HOA HỒNG THỜI GIAN XỬ LÝ NẠP TIỀN
EUR, USD, GBP, CHF
PLN, DKK, NOK, SEK
Phí nhận được chi trả bởi Swiss Markets Ngay lập tức NẠP TIỀN
EUR, USD, GBP, CHF
PLN, DKK, NOK, SEK
Phí nhận được chi trả bởi Swiss Markets Ngay lập tức NẠP TIỀN
GBP Phí nhận được chi trả bởi Swiss Markets Ngay lập tức NẠP TIỀN
Bank of Italy- Banca d'Italia EUR, USD, GBP Phí nhận được chi trả bởi Swiss Markets Ngay lập tức NẠP TIỀN
Deutsche Bundesbank EUR Phí nhận được chi trả bởi Swiss Markets Ngay lập tức NẠP TIỀN
Deutsche Bundesbank EUR Phí nhận được chi trả bởi Swiss Markets Ngay lập tức NẠP TIỀN
Bank of Austria EUR Phí nhận được chi trả bởi Swiss Markets Ngay lập tức NẠP TIỀN
De Nederlandsche Bank (DNB) EUR Phí nhận được chi trả bởi Swiss Markets Ngay lập tức NẠP TIỀN
Polish Financial Supervision Authority PLN Phí nhận được chi trả bởi Swiss Markets Ngay lập tức NẠP TIỀN
FCA USD, EUR, GBP Phí nhận được chi trả bởi Swiss Markets Ngay lập tức NẠP TIỀN
FCA USD, EUR, GBP Phí nhận được chi trả bởi Swiss Markets Ngay lập tức NẠP TIỀN
EUR, USD, GBP, CHF
PLN, DKK, NOK, SEK
Phí nhận được chi trả bởi Swiss Markets Ngay lập tức* NẠP TIỀN
THÔNG TIN

Điều kiện

Các giao dịch nạp tiền chỉ có thể được hoàn tất nếu chúng được thực hiện từ chủ tài khoản giao dịch. Điều này có nghĩa là tài khoản giao dịch và phương thức nạp tiền được sử dụng phải có cùng tên.

Nạp tiền

Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của Swiss Market là một quy trình đơn giản. Bạn sẽ cần đăng nhập vào Cổng thông tin Khách hàng,  chọn tài khoản mà bạn muốn nạp tiền, nhấp vào tùy chọn nạp tiền và chọn phương thức nạp tiền mong muốn. Sau đó, bạn sẽ làm theo các hướng dẫn để điền vào tất cả các trường được hiển thị cho bạn.

X

Call Me Back

Cảnh báo về Rủi ro:  Giao dịch CFD mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu về các rủi ro có liên quan.  Thông báo Rủi ro Chung.