call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
Partnerzy Rejestracja

Twój kapitał jest zagrożony

Partnerzy My Account

Twój kapitał jest zagrożony

Rodzaje Kont

Obecnie w Swiss Markets oferujemy dwa różne typy kont: STP Classic oraz STP Raw, z których oba są zgodne z modelem STP (Straight Through Processing).

Towary

Towary można podzielić na dwie ogólne kategorie: „twarde” i „miękkie”. Towary miękkie, zwane również towarami rolnymi, są uprawiane w ziemi (np. kakao, kawa, bawełna i cukier). Towary twarde — takie jak miedź, metale szlachetne i ropa — wydobywa się z ziemi. Aby dany towar nadawał się do inwestowania, musi mieć znormalizowaną jakość, inaczej zwaną poziomem bazowym (basis grade). Dzięki temu towary pochodzące od różnych producentów są wzajemnie wymienne podczas inwestowania za pośrednictwem giełdy towarowej.

X

Call Me Back

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel CFD jest wysoce spekulatywny i charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich i należy upewnić się, rozumie się związane z tym ryzyko.